בעל/ת עסק, האם את/ה מכיר/ה את החוק להגבלת השימוש במזומנים?

החוק לצמצום השימוש במזומן – כיצד הוא משפיע על העסק שלך?

החוק לצמצום השימוש במזומן (התשע”ח-2018) נכנס לתוקף בינואר 2019.
החוק שעיקר מטרתו הינה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור קובע שורת מגבלות בשימוש במזומן ובצ’קים סחירים. בעל/ת עסק, מאמר זה ייסע לך לבצע התאמות ולשמור נהלי עבודה בהתאם לחוק.

תשלום באמצעות מזומן והעברת מזומנים
החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לסכום של 11,000 ש”ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק, בעסקה בסכום של 50,000 ₪, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים, ולסכום של 55,000 ש”ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר

קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה או הלוואה יוגבל לסכום של 11,000 ש”ח, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.

קבלה או תשלום במזומן של מתנה מוגבל בסכום של 50,000 ש”ח.

הנחיות להסבת צ’קים

צ’ק מוסב מבלי שפרטי המסב נקובים על הצ’ק (“צ’ק פתוח” או צ’ק “מוסב על החלק”) כאשר מוסר הצ’ק או מקבל הצ’ק הוא עוסק.

חל איסור למסירה/קבלת צ’ק העולה על סך של 5,000 ש”ח כאשר מוסר ומקבל הצ’ק אינם עוסק. 

לבנק יהיה אסור לפרוע צ’ק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או צ’ק מוסב שעולה על סך של 10,000 ש”ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב. הבנק אף לא יפרע צ’ק ללא שיופיע על גביו מספר הזהות של המסב.

 
תיעוד אמצעי התשלום
החוק מטיל חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול, [מידע נרחב ניתן למצוא בחוזר רשות המסים מס’ 17/201].
 

סנקציות בגין הפרת החוק
החוק קובע עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות החוק בשיעור של אחוז מהתשלום במזומן, בצ’ק או בצ’ק מוסב (עד 25,000 ש”ח – 15%, בטווח 25,000-50,000 ש”ח – 20%, מעל 50,000 ש”ח – 30%). על בנק / בנק הדואר שפרע צ’ק בניגוד להגבלות ניתן יהיה גם להטיל עיצום כספי בהתאם לאותם שיעורים. על אדם פרטי וכן על עורך דין ורואה חשבון שפועל כנותן שירות עסקי, יוטל קנס באותם שיעורים בגין עבירה מנהלית של הפרת הוראות החוק.

נציג שלנו ישמח ליצור קשר לפרטים והצעת מחיר

מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

Articles

מאמרים נוספים לעיונכם:

Call Now Button