היבטים בפרופיל החייבים בהוצאה לפועל

נתונים סטטיסטיים העולים ממחקר של הרשות לאכיפה וגבייה (2019) מלמד אותנו אודות החייבים (בין היתר חייבים בגין צ’קים חוזרים) אשר נגדם נפתחו תיקים בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית החייבים אשר נגדם נפתחו תיקים ו/או עומדים תיקים תלויים בהוצאה לפועל בימים אלו משתנה מעת לעת. אולם מבדיקה שנערכה במרוצת השנים ניתן בהחלט לזהות מאפיינים מוגדרים באוכלוסיה, אשר באמצעותם ניתן ללמוד ולהכיר טוב יותר את החייבים ופושטי הרגל.

בשנת 2009 נקלטו בהוצאה לפועל 205,92 חייבים חדשים, מתוכם 041,85 חייבים פרטיים )קרי, סוג הזיהוי לפי תעודת זהות ודרכון( מהווים כ-%92 מכלל החייבים, ורק %8 הם חייבים לא פרטיים (כגון: חברה, עמותה וכד’). יצויין כי המחקר התייחס אל כלל החייבים ללא הבחנה אדם פרטי לחברה, על מנת להתמקד בסוגיית החוב באופן חד ממדי.

 

אוכלוסיית החייבים שנבדקה מונה 512,386 נפש, מתוכם 64% גברים, 23% גרושים, 63% יהודים ו-48% בטווח גיל 35-54.

 

 הגברים החייבים בהוצאה לפועל מהווים 64% מכלל החייבים בעוד שבאוכלוסיית ישראל הם מהווים רק 49%.

 

חייבים בסטטוס גרושים מהווים 23% מקרב ציבור החייבים בהוצל”פ וזאת לעומת רק 8% בסטטוס זה בכלל האוכלוסיה.

 

המאסה הגדולה ביותר של החייבים הינם בטווח גילאים 35-64 , שזו למעשה שכבת גיל העבודה. טווח גילאים זה מהווה 65% מכלל החייבים בעוד שבכלל האוכלוסיה טווח גיל זה מהווה רק 32%.

בהיבט התעסוקתי נרשמו נתונים מעניינים על ציבור החייבים ביחס לאוכלוסיה. כך לדוגמה 5.42% מהחייבים  מועסקים (או לפחות עבדו במהלך 6 החודשים האחרונה בתקופת המחקר) ואילו 5.57% אינם מועסקים.

שכר הממוצע החודשי של חייב (ממין זכר) עומד על 7,438 ₪ ואילו שכר ממוצע של חייבת (ממין נקבה) עובד על 5,132 ₪.

חייבים עם תיק 1 פתוח מהווים 44% מכלל החייבים.
חייבים עם 11 תיקים ויותר מהווים 10% מציבור החייבים.
ממוצע התיקים לחייב במדינת ישראל עומד על 4.3 (נכון לשנת 2019).

נציג שלנו ישמח ליצור קשר לפרטים והצעת מחיר

מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

Articles

מאמרים נוספים לעיונכם:

Call Now Button