על רקע משבר הקורונה תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ’קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ

להתפשטות נגיף הקורונה ולצעדים שנקטה הממשלה במטרה למנוע את החרפת המצב יש השלכות על המשק והמערכת הכלכלית, ובין השאר נגרמים קשיים תזרימיים למשקי בית ולעסקים רבים. אחד מסממני המשבר הרביםהינו מגמת עלייה במספר הצ’קים שחזרו והחשבונות הבנקשהוגבלו. מעבר לאיסור על משיכת צ’קקים, הרי שהגבלת החשבון משבשת את מהלך עסקיו של הלקוח, פוגעת במוניטין שלו וביכולת ההתנהלות הכלכלית שלו. ובכן, כיצד נערך בנק ישראל להתמודד עם האתגר?


על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי, קבעה המפקחת על הבנקים מכוח סמכותה בחוק כי הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל צ’קים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה הינה כי צ’ק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת הצ’קים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו הצ’ק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושהה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל תוצג הבהרה, שעל פיה צ’קים שחזרו בתקופת ההשהיה לא נכללים במידע המוצג במערכת, ועל מקבלי הצ’קים לקחת עובדה זו בחשבון בבואם לקבל תשלום בצ’ק. יודגש, כי למרות שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות הצ’ק שחזר. כמו כן, למרות  שבתקופת ההשהיה לא יוגבלו חשבונות, לגבי צ’ק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל.

ד”ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: “בנק ישראל נוקט במגוון צעדים כדי להקל על משקי בית ועסקים לצלוח את התקופה הכלכלית הקשה בפניה עומד המשק על רקע התפשטות נגיף הקורונה.  השהיית ספירת הצ’קים החוזרים תבלום את העליה המהירה במספר הלקוחות המוגבלים במשק ותצמצם את התוצאות הקשות שנובעות מהגבלת חשבונות בנסיבות שלא היו צפויות. אני קוראת לציבור להמשיך לנהל את ענייניו הפיננסיים בתבונה, ולהימנע מההשלכות של תשלום בצ’קים ללא כיסוי”.​​

לידיעה המלאה בחדשות הכנסת לחץ/לחצי כאן

נציג שלנו ישמח ליצור קשר לפרטים והצעת מחיר

מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

Articles

מאמרים נוספים לעיונכם:

Call Now Button